สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 78
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 181,171
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
        
บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าทางด้านปศุสัตว์ครบวงจร โดยทางบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค โดยยึดแนวทางการผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีมากที่สุด โดยตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่มีโอกาสปนเปื้อนสู่อาหาร ซึ่งจะต้องเอาใจใส่ในกระบวนการผลิตทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงสุกรโดยวิธีเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ มีการนำสมุนไพรไทยมาใช้ในการเลี้ยง ซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของสัตว์ และให้ความสำคัญกับกระบวนการเชือดและตัดแต่งที่ถูกสุขลักษณะโดยได้นำเทคโนโลยีโรงเชือดที่ทันสมัย และองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหารมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้เนื้อหมูที่มีคุณภาพ และปลอดภัยสูงสุด


ดังเจตนารมณ์ที่ผู้บริหารได้มุ่งมั่นต่อการผลิตที่ว่า “บริษัทฯจะมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า  พร้อมทั้งพัฒนาสู่มาตรฐานอินทรีย์ ”

                                                                                                         
 

   
   
"and more in chilled and frozen product range click here
สามพรานฟาร์มเข้าร่วมโครงการ SCAN ME เนื้อสัตว์ปลอดภัยตรวจสอบด้วยQRcode โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครฯ
[2 เมษายน 2559 16:12 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1851 คน

สามพรานฟาร์มเป็นหนึ่งในบริษัทฯที่เข้าร่วมโครงการ SCAN ME ทั้งนี้เล็งเห็นความสำคัญของการสืบกลับได้ของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงแหล่งที่มา สถานที่ผลิต และ lot การผลิต เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเนื้อหมูอนามัย และเนื้อหมูอารมณ์ดีแบรนด์ Natural Meat จำหน่ายใน Central Foodhall และ TOPs market ทุกสาขาคุณบุคและคุณไทท์ เยี่ยมฟาร์มหมูอารมณ์ดี รายการFoodwork(มีคลิปรายการ)
[2 เมษายน 2559 15:51 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1994 คน

คุณบุคและคุณไทท์ เยี่ยมฟาร์มหมูอารมณ์ดี รายการFoodwork ทางช่อง ThaiPBS
 

นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานครศึกษาดูงานสามพรานซลอเทอร์เฮ้าส์
[3 สิงหาคม 2558 17:25 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1210 คน

นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานครศึกษาดูงานสามพรานซลอเทอร์เฮ้าส์

View All
ความแตกต่างระหว่าง เนื้อหมูปลอดสาร , เนื้อหมูอนามัย และ เนื้อหมูเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งของสามพรานฟาร์ม 
 
 
 
หลายๆท่านคงสงสัยว่า ที่เราเห็นมีเนื้อหมูจำหน่ายในท้องตลาด บ้างก็เรียกชื่อว่า "หมูปลอดสาร" บ้างก็เรียกกันว่า "เนื้อหมูอนามัย" นั้น ต่างกันอย่างไร หรือสินค้าเนื้อหมูเลี้ยงปล่อยทุ่ง(Free-Range Pork)ของสามพรานฟาร์มนั้น มีความพิเศษอย่างไร  อาจสงสัยว่าก็หมูเหมือนกัน แต่ต่างกันแค่ชื่อเรียก  คำตอบคือ คุณสมบัติของเนื้อหมูสามชนิดที่กล่าวข้างต้นมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยคะ 

เนื้อหมูปลอดสาร(Beta-aglonist Free Pork)
คือเนื้อหมูที่ไม่ใส่สารเร่งเนื้อแดง แต่ในกระบวนการทำให้เสียชีวิตและชำแหละตัดแต่งนั้น อาจจะผลิตที่ใดก็ได้ ถูกสุขลักษณะหรือไม่ ไม่เป็นจำเป็น เนื่องจาก เนื้อหมูปลอดสารนั้น จะมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองว่า "ฟาร์มนี้ปลอดสารเร่งเนื้อแดง" เท่านั้นคะ ดังนั้น หากถามว่าปลอดภัยหรือไม่ ก็คงตอบได้ว่าก็ดีกว่าทานเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงจริงมั๊ยคะ

เนื้อหมูอนามัย(Hygienic Pork)

เนื้อหมูอนามัย ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่ต้องบอกว่า สด สะอาด ปลอดภัย ในกระบวนการผลิตที่เข้มงวดเป็นอย่างมากคะ คือ ฟาร์มที่ผลิตหมูอนามัยนั้น จะต้องเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรอง"มาตรฐานฟาร์ม จากกรมปศุสัตว์" โดยจะต้องมีระบบควบคุมโรคระบาดภายในฟาร์ม รวมไปถึงการจัดการฟาร์มอย่างถูกวิธี เพื่อควบคุมโรคระบาดที่อาจก่อให้เกิดโรคในน้องหมู และอีกทั้งยังต้องควบคุมการใช้สารเคมีต้องห้ามในฟาร์มอีกด้วย นอกจากนี้ ก่อนที่จะสงน้องหมูนำไปผลิตเป็นเนื้อหมูนั้น น้องหมูเหล่านั้น จะต้องผ่านการตรวจเลือดและปัสสาวะก่อน เพื่อตรวจหาสารเคมี เช่น สารเร่งเนื้อแดงและยาปฏิชีวนะ นี่เป็นแค่กระบวนการเริ่มต้นของเนื้อหมูอนามัยคะ เพราะในกระบวนการที่ทำให้เค้าเสียชีวิตนั้น จะต้องผลิตในโรงงานที่ผ่านการรับรองและได้รับใบอนุญาติเป็น "สถานที่ผลิตเนื้อสัตว์อนามัย" คือการขนส่งน้องหมู จะต้องทำให้เค้าเกิดความเครียดน้อยที่สุด โดยรถขนส่งจะต้องไม่แคบจนเกินไป ในกระบวนการผลิตนั้น เนื้อหมูจะไม่สัมผัสพื้นเลย รวมไปถึงควบคุมเรื่องความสะอาดของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมไปถึงสุขลักษณะของพนักงาน ห้องผลิตที่ควบคุมอุณหภูมิและมิดชิด ป้องกันแมลงหรือสัตพาหะ อีกทั้งต้องนำตัวอย่างเนื้อ ไปตรวจหาสารตกค้างอีกรอบ รวมไปถึงตรวจหาเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายด้วย จนถึงขั้นตอนการขนส่งจะต้องจัดส่งด้วยรถควบคุมอุณหภูมิ จึงบอกได้เลยคะว่า เนื้อหมูอนามัยนั้น ปลอดภัยจากสารเคมีและเชื้อแบคทีเรียที่อาจทำให้เราเกิดภาวะอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเนื้อหมูนามัยได้อย่างแน่นอนคะ 

เนื้อหมูเลี้ยงปล่อยทุ่ง (Natural Pork)
เนื้อหมูเลี้ยงปล่อยทุ่งนั้น ชื่อก็บอกอยู่แล้วคะว่า คงไม่กินๆนอนๆอยู่ในที่แคบๆอย่างแน่นอน น้องหมูที่เลี้ยงปล่อยทุงนั้น เป็นหมูอารมณ์ดีคะ เนื่องจากแทนที่จะถูกเลี้ยงในเล้าแคบๆ พวกเค้าจะได้มีโอกาสได้ออกไปวิ่งในทุ่งหญ้ากว้าง มีน้ำสะอาดดื่ม มีบ่อน้ำให้คลายร้อน และมีโซนร่มให้พักผ่อนและทานอาหารคะ น้องหมูที่เลี้ยงปล่อยทุ่งนั้น จะมีสุขภาพจิตดี ไม่เครียดและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จึงไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการรักษาโรคคะ หรืออาจบอกได้ว่า เนื้อหมูเลี้ยงแบบธรรมชาตินี้ จะมีวิธีการเลี้ยงที่คล้ายกับ Organic pork นั่นเองคะ นอกจากนี้ น้องหมูจะได้ทานอาหารเสริมสมุนไพร เช่น ฟ้าทลายโจร ขมิ้นชัน และ ใบฝรั่ง เพื่อเสริมสุขภาพและมีผลดีกับเนื้อด้วยคะ ในส่วนของกระบวนการผลิตเนื้อนั้น ก็ไม่แพ้เนื้อหมูอนามัยคะ กระบวนการผลิตคล้ายๆกัน แต่มาตรฐานสูงกว่า ....  สูงกว่าอย่างไร  ? ก็คือ เนื้อหมูปล่อยทุ่งนั้น เราจะผลิตในโรงงานสามพรานซลอเทอร์เฮ้าส์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อการส่งออก รวมไปถึง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO22000:2005 Food Safety Management  ซึ่งจะมีความเข้มงวดในทุกกระบวนการ ยิ่งกว่าการผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองเนื้อสัตว์อนามัยอย่างมาก ยังไม่หมดนะคะ มีการวิจัยในระดับนานาชาติหลายฉบับว่า เนื้อหมูที่เลี้ยงแบบปล่อยทุ่งนั้น จะมีความอร่อยกว่า นุ่มกว่า มีคลอเรสโตรอลที่ต่ำกว่าเนื้อหมูทั่วไป รวมไปถึงมีกรมอมิโน และ โปรตีนที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าเนื้อหมูทั่วๆไปอีกด้วย 

เมื่อทราบความแตกต่างของเนื้อหมูปลอดสาร เนื้อหมูอนามัย และเนื้อหมูเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งแล้ว หวังว่าทุกท่านคงจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นในการเลือกซื้อเนื้อหมู และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีกันถ้วนหน้าคะ
ขณะนี้ เนื่องจากสายโทรศัพท์ขัดข้อง ทางบริษัท ได้เพิ่มเบอร์ติดต่อ เป็น 086 3385546, 034 321302 คะ 

หรือระบุพิกัด 13.723288,100.254013 ในgoogle map
Copyright by samphranfarm.com©2009 All rights reserved.
Engine by MAKEWEBEASY